Миссия

Кыргызстандын өнүгүүсү көп тараптан дүйнөлүк маалымат коомчулугуна сапаттуу интеграциялоодон көз каранды экендигин түшүнүү менен, биз өзүбүзгө маанилүү ролду – Кыргызстандын дүйнөлүк процесске – Интернет-технологиянын жардамы менен толук кандуу катышуусун камсыз кылууну алабыз.

Биздин Компания өз ишмердүүлүгүн лицензиялардын негизинде ишке ашырат:

1.Түйүндө эксплуатациялоо жана маалыматтарды берүү кызматын көргөзүүгө Кыргыз Республикасынын Улуттук Байланыш Агенттигинин 2003-жылы 30-июндагы № 98-028;

2.Телематикалык кызматынын тейлөөсүн көргөзгөнү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук Байланыш Агенттигинин 2005-жылдын 22 декабрдагы № 00-126 ;

3.Электр байланышынын түйүндөрүн, тилкелерин, курулуштарын, тутумдарын, каражаттарын жана жабдууларын долбоорлоого, орнотууга жана монтаждоого Кыргыз Республикасынын Улуттук Байланыш Агенттигинин 2006-жылдын 16 майдагы № 06-473;

4.Телеберүү тармагында ишмердүүлүгүн жүргүзүү укугуна Кыргыз Республикасынын Улуттук Байланыш Агенттигинин 2012-жылдын 25-апрелдеги № 12-913-КР.