Хостинг

Колокейшн

Колокейшн (colocation) — кардарды ЭлКат компаниясынын серверине жайгаштыруу. 

ЭлКат компаниясынын серверине жайгаштыруунун артыкчылыктары:

  • өз серверин толук башкаруу;
  • ЭлКат компаниясынын түйүнүнө  ethernet аркылуу ишенимдүү туташтыруу; 
  • дизель-генератордон резервдик электр азыктануусу;
  • кайтарылган имарат;

Бардык эсептер КБС (кошулган баа салыгы) жок эсептелди.

Жалпы  төлөмдөр
Орнотуу жана туташтыруу (бир жолку төлөм ) $15
Аянтты ижаралоо $20/айга
Трафикти кошо эсептеген тариф
Интернет трафикти төлөө (in+out) $20/Гбайт
Локалдык трафикти төлөө* $0,8/Гбайт
Трафикти эсептебеген тариф
 1Мбит/с интернет -каналын төлөө $100/айга
Локалдык трафикти төлөө* 0
Трафикти эсептебеген тариф, Кыргызстан үчүн гана
Локалдык трафикти төлөө* $80/айга

*) Кыргызстандын ЭлКат компаниясынын түйүнүнө же жергиликтүү трафик алмашуу түйүнүнө туташтырылган провайдер тармактары гана.  

ЭлКат компаниясынын аянтында орнотулган кардарлардын серверине кирүү мүмкүндүгүнүн Эрежелери менен сөзсүз таанышып чыккыла. 

ЭлКат компаниясынын аянтында орнотулган кардарлардын серверине кирүү мүмкүндүгүнүн Эрежелери 

1. Кардар алдын ала төмөнүк маалыматтарды камтыган расмий күбөлөндүрүлгөн катты бериши керек: 

- Мекеменин аталышы;

-   ЭлКат компаниясы менен келишимдин номери;

- Серверге кирүү мүмкүндүгү бар жактардын тизмеси — фамилиясы, аты, атасынын аты (толугу менен);

- ЭлКат компаниясынын кардардын сервери менен техникалык колдоо аракеттеринин алыстан сурамжылоосу үчүн зарыл болгон сыр сөз 

Катты ЭлКат компаниясынын офисине жеткирүү керек же  0 312 66-38-58 номерине факс аркылуу жөнөтүү керек.

2. Серверге тизмеде көргөзүлгөн (1-п.караңыз) кардардын өкүлү кирүүгө мүмкүндүк алыш үчүн,  өздүгүн тастыктаган документ  — паспорт, айдоочунун күбөлүгү же мекеме – сервердин ээси тарабынан берилген сүрөтү жана мөөрү бар кызматтык күбөлүгү болушу керек. 

3. Серверге жеке жактардын кирүү мүмкүндүгү бардык күндөрү 8:00 дон 20:00 го чейин, ЭлКат компаниясынын   техникалык колдоо  кызматы менен алдын ала бул номер боюнча макулдашуу аркылуу жүргүзүлөт:  0 312 66-44-00.

4. Жабдууну алып чыгуу, толук же бир бөлүгүн алмаштыруу алынып чыккан же алмаштырылган жабдууну толук сүрөттөгөн кардардын расмий күбөлөндүрүлгөн каты боюнча гана мүмкүн. 

5.  ЭлКат компаниясынын кардардын сервери менен техникалык колдоо аракеттеринин алыстан сурамжылоосу үчүн, мисалы,  телефон же e-mail аркылуу, келишимге тиркелген сыр сөздү атоо керек  ( 1-п.карагыла).

Кардардын алыстан сурамжылоосу боюнча аткарууга мүмкүн болгон иштердин тизмеси:

- серверди кайра жүктөө;

- сервердин экранында чагылдырылган маалыматтарды кароо жана берүү;

- бузулууларды – индикатордордун абалын, желдеткичтин ишин, экрандагы жаңылыштыктын болушун жөнөкөй аныктоо; 

6. Иштин башталган жана аяктаган мезгили журналга катталат  — ФАА, мекеменин аталышы, күнү, иштин башталган жана аяктаган мезгили, кардардын өкүлүнүн колу. 

Кардардын өкүлү журналды үз алдынча толтурат, ал эми Элкат компаниясынын инженери көрөгөзүлгөн маалыматтарды текшерет. 

7.Бул эрежелер  05.04.2008-жылдан баштап күчүнө кирет.