Телефония

WEB-телефония

Артыкчылыгы

Туташуунун бул тиби интернет аркылуу компьютерден дүйүнөнүн бардык түйүндөрүнө чалуу мүмкүндүгүн караган. Бул чалуу кадимки телефондогу ушул эле чалууга караганда, бир кыйла арзанга түшөт. Бул кызмат өзүнө телефондун, видео жана чаттын мүмкүнчүлүгүн камтыйт. «WEB-телефон» кызматын пайдалануу үчүн зарыл:

  • telefon.elcat.kg сайтына кирүү
  • сайтка катталуу жана телефон номерин алуу
  • төлөм жүргүзүп, чалуу.

Тарифтер

Арыздын формасы