IP-телевидение

Туташтыруу боюнча нускама

Абоненттер үчүн IPTV кызматына туташуу боюнча кадамдык нускама:

Тейлөө кызматына туташуу үчүн эмнеге керек?

1. Батирде/үйдө интернеттин болушу (ЭлКат компаниясыныкы);

2. 66-44-00 номерине чалып, кызматка кошулууга арыз калтыруу;

3. Сиз менен кызматка туташтыруу үчүн  «ЭлКат» компаниясынын инженери байланышат; 

4. 5 жумушчу күндүн аралыгында инженер сиздин дарек боюнча тиешелүү жабдууларын алып келип, кызматты туташтырат, сиз менен келишим түзөт    (кардардын паспорту сөзсүз болушу керек); 

5.  Приставка үчүн төлөм абонент төлөмү менен бирге компаниянын кассасына төгүлөт.